Дуальное профессионально-техническое образование в Республике Молдова
Ты окончил гимназию и хочешь определиться с выбором жизненного пути. Конечно, ты мечтаешь стать хорошим специалистом при высоко оплачиваемой работе. Об этом же мечтают и твои родители, которые хотят, чтобы ты добился успеха в жизни, обрел любимую работу, счастливую и обеспеченную семью. Чтобы всего этого добиться кто-то пойдет учиться в лицей, а после в университет, но есть и другая возможность. Существует альтернатива - дуальное профессионально-техническое образование. Расширяй границы своих навыков и воплощай поставленные цели вместе с нами!

Поступление 2023eadmitere.sime.md (подача документов онлайн)

График поступленияI. Pentru programele de formare profesională tehnică secundară

Iulie - August Septembrie
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7      
P1 R1 P2 R2 RI PS RF

II. Pentru programele de formare profesională tehnică postsecundară și postsecundară nonterțiară

Iulie - August Septembrie
S1 S2 S3 S4 S5 S6        
P1 R1 P2 R2 RI PS RF
 • S1-S7 – numărul săptămânilor din cadrul concursului de admitere;
 • P1 – depunerea dosarelor în turul 1 (începe în a treia zi de luni din luna Iulie);
 • R1 – afișarea rezultatelor admiterii după turul 1 (maxim 3 zile de la finalizarea perioadei de depunere a dosarelor); P2 – depunerea dosarelor în turul 2;
 • R2 - afișarea rezultatelor admiterii după turul 2 (maxim 3 zile de la finalizarea perioadei de depunere a dosarelor); RI – raportul intermediar se prezintă (în termen de 5 zile de la finalizarea turului II de admitere) de către Comisia de admitere MEC, după care comisia își încheie activitatea;
 • PS - admiterea candidaților la locurile rămase neacoperite în cadrul concursului de admitere, se realizează în baza cererii depuse, care se înregistrează în registrul pentru evidența corespondenței al instituției de învățământ (se încheie la data de 10 septembrie); RF – raportul final (se prezintă până la data de 15 septembrie).

Concursul de admitere este organizat de către instituțiile de învățământ profesional tehnic (Centre de excelență, colegii, școli profesionale) la programe autorizate provizoriu/acreditare în limitele planului de înmatriculare aprobat de Minister.


Dosarul candidatului va cuprinde:

 • fișa de înscriere la concursul de admitere
 • copia actului de identitate (orice act de identitate ce conține IDNP, inclusiv buletinul de identitate provizoriu)
 • actul de studii cu anexa respectivă în original
  În cazul în care dosarul se depune electronic, actul de studii se va încărca în format pdf/ png/ jpg, iar în original se va prezenta obligatoriu după anunțarea rezultatelor concursului de admitere în termenul stabilit
 • fotografii color 3x4 cm
  În cazul în care dosarul se depune electronic, candidatul va încărca o fotografie în format pdf/ png/ jpg, iar după anunțarea rezultatelor acestea se vor prezenta instituției de învățământ în modul stabilit
 • dovada achitării taxei de înscriere

Список профессионально-технических училищ и компаний, предлагающих программы дуального образования
Nord
Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul r-nul Donduşeni, s. Ţaul
Tel: +(373 251) 61-3-84,
+(373 251) 61-3-44
WEB: colegiiagricole.md
E-mail: cehta.taul@gmail.com
Cultivator legume și fructe 2 ani
 • G.Ț. Cherdevara Dorin
 • G.Ț. Petru Fortuna
 • G.Ț. Victoria Secrieru
 • S.R.L. Fagro Farm
Școala Profesională Alexăndreni r-nul Sîngerei,
com. Alexăndreni,
str. Independenţei, 4
Tel: +(373 262) 60-558,
+(373 262) 60-515
+(373 262) 61-0066
WEB: https://scoala-profesionala-com-alexan.webnode.ro/
Email: spalexandreni@gmail.com
Operator la fabricarea zahărului 1 an
 • Î.C.S. Moldova-Zahăr S.R.L.
Școala Profesională nr.5, mun. Bălți mun. Bălţi,
str. I. Franco, 15
Tel: +(373 231) 72-334,
+(373 231) 73-199
WEB: www.sp5.md
Email: spp5@mail.ru
Electromontor utilaje de dispecerat și teleautomatică 1 an
 • Î.C.S. "DRA Draexlmaier Automotive" S.R.L.
Operator la mașini-unelte semiautomate și automate 1 an
Operator în depozitele mecanizate și automatizate 1 an
Școala Profesională nr.3, mun. Bălți mun. Bălţi,
str. Victoriei, 62 A
Tel: +(373 231) 30-366,
+(373 231) 30-364
WEB: www.sp3balti.blogspot.com
Email: sp3_balti@mail.md
Cusătoreasă (industria confecţiilor) 1 an
 • Infinitextil S.R.L.
Centru
Școala Profesională , or. Rezina or. Rezina,
str. Matrosov, 6
Tel: +(373 254) 24-362,
+(373 254) 23-640
Email: scoalaprofesionala.rezina@inbox.ru
Cusătoreasă (industria confecţiilor) 1 an
 • Î.M. Mobile S.R.L. / Georgette
Școala Profesională, or. Orhei or. Orhei,
str. 31 August, 80
Tel: +(373 235) 22-200,
+(373 235) 20-656
Email: sp_orhei@mail.md
Electromontor utilaje de dispecerat și teleautomatică 1 an
 • S.E. Bordnetze S.R.L.
Strungar multiprofil 2 ani
 • Aspa S.A.
 • Autehreparatie S.R.L.
 • Arttehmet S.R.L.
 • Moisei Î.I
 • Adriusand S.R.L.
 • ORDONATCOM S.R.L.
Școala Profesională, or. Nisporeni or. Nisporeni,
str. Suveranităţii, 12
Tel: +(373 264) 22-297,
+(373 264) 23-556
Email: sp_nisporeni@mail.ru
Cizmar-confecţioner încălţăminte la comandă 1 an
 • Î.C.S. Nires Internațional S.R.L.
Cusătoreasă (industria confecţiilor) 1 an
 • Codreanca S.A.
Chișinău
Școala Profesională nr.2, mun. Chișinău mun. Chişinău,
str. Ion Creangă, 59
Tel: +(373 22) 74-29-03,
+(373 22) 74-14-08
Fax +(373 22) 74-83-08
WEB: www.sp2chisinau.md
Email: sp2chisinau@gmail.com
Cofetar 1 an
 • S.C. Panilino S.R.L.
Școala Profesională nr.9, mun. Chișinău mun. Chişinău,
str. I. Pelivan, 30
Tel: +(373 22) 75-05-18,
+(373 22) 75-09-29
Email: sp9@inbox.ru
Electromontor la repararea şi întreţinerea utilajelor electrice 1 an
 • Gas Natural Fenosa S.A.
Școala Profesională nr.10, mun. Chișinău mun. Chişinău,
str. Otovască, 27
Tel: +(373 22) 47-70-46,
+(373 22) 47-51-67
WEB: www.sp10.md
Email: sp10.chisinau@gmail.com
Operator la mașini-unelte semiautomate și automate 1 an
 • OILTECH S.R.L.
722354 Strungar multiprofil 2 ani
 • TOPAZ S.A.
 • CRIS S.R.L.
Centrul de Excelență în Industria Ușoară mun. Chişinău,
str. G. Coşbuc, 5 (filiala 1)
mun. Chişinău,
str. N. Costin, 55 (filiala 2)
Tel: 022-22-33-15;
022-22-54-68;
022-74-29-49;
Telefon/ fax: 022-22-14-87;
022-74-94-20
WEB: www.ceiu.md
E-mail: centruexcelentaiu@yahoo.com
Facebook: https://www.facebook.com/pg/ceiuchisinau/photos/?ref=page_internal
Cusătoreasă (industria confecţiilor) 1 an
 • S.A. Artizana
Sud
Școala Profesională din Căușeni or. Căuşeni,
str. Unirii, 30
Tel: +(373 243) 25-905
WEB: www.spcauseni.md
Email: spcauseni08@rambler.ru spcauseni@mail.ru
Confecționer cablaje auto 1 an
 • Coroplast HARNESS TECHNOLOGY S.R.L.
Școala Profesională nr.1, or. Cahul or. Cahul,
str. Şolohov, 40
Tel: +(373 299) 21-603,
+(373 299) 20-969,
+(373 299) 40-269,
WEB: www.sp1cahul.com
Email: sp1_cahul@mail.ru
Controlor produse alimentare 1 an
 • S.A. Bere Unitanc
 • S.A. Cahul Pan
 • S.A. Fabrica de Brânzeturi Cahul
Școala Profesională nr.2, Cahul or. Cahul,
str. Ştefan cel Mare, 125
Tel: +(373 299) 34-903,
+(373 299) 34-808
WEB: www.sp2cahul.md
Email: sp2.cahul@gmail.com
Lăcătuş-instalator tehnică sanitară 2 ani
 • Î.M. Apă-Canal Cahul
 • S.A. Apă-Canal Leova
 • Î.M. Apă-Canal Cantemir
 • Gebhardt Construct S.R.L.
Școala Profesională din Hîncești or. Hînceşti,
str. Chişinău, 17
Tel: +(373 269) 22-140,
+(373 269) 22-167
WEB: www.sphincesti.md
Email: hincesti.sp@gmail.com
Cusătoreasă (industria confecţiilor) 1 an
 • S.R.L. Starline Textile
Găgăuzia
Școala Profesională, or. Ceadîr Lunga or. Ceadîr-Lunga,
U.T.A. Găgăuzia,
str. Lenin, 3
Tel: +(373 291) 23-141,
+(373 291) 23-147
Email: profteh@mtc-cg.md
Lăcătuș la lucrările de asamblare mecanică 2 ani
 • "Centrul Tehnic Ceadir Lunga"
 • Batstractor S.R.L.

Что такое дуальное профессионально-техническое образование?


Дуальное профессионально-техническое образование - это «школа без безработных», альтернативная форма классического технического профессионального образования. Оно высоко ценится в таких европейских странах, как Германия, Швейцария или Австрия. В основе дуального образования – реальные потребности учащихся и преподавателей. Эта система направлена на то, чтобы обеспечить всем молодым людям равные возможности овладеть профессией, которая в долгосрочной перспективе будет приносить доход и нравиться им, независимо от их социального происхождения, а также позволяет работодателям по мере необходимости получать квалифицированную рабочую силу.

Обязанности по обучению и профобразованию распределяются между двумя дуальными партнерами - предприятием (обеспечивающим практическое обучение на рабочем месте) и профессиональным училищем. Всего около 30% нормативной продолжительности учебной программы учащиеся проводят в образовательном учреждении, а остальные примерно 70% - на предприятиях экономических агентов, поэтому особое внимание уделяется практическому обучению в условиях, приближенныхк реальным условиям работы на предприятии.

Дуальное профессионально-техническое образование – гарантия трудоустройства молодых специалистов!

Все, что требуется от учащихся - прилежно учиться и в совершенстве овладеть выбранной профессией. В практике студент, сдавший квалификационный экзамен в четверг, имеет все шансы уже со следующего понедельника стать полноправным работником с достойным окладом, с отличными перспективами построить карьеру, твердо встать на ноги и быть уверенным в завтрашнем дне.

Дуальное техническое профессиональное образование в Республике Молдова регулируется Законом о дуальном образовании № 110 от апреля 2022 года и Постановлением Правительства № 97 от 2023 года о внедрении положений Закона № 110/2022 о дуальном образовании.Jocul de societate „Descoperă Învățământul Dual” este destinat elevilor/tinerilor cu vârsta de 12-18 ani, profesorilor și formatorilor cu scopul de a promova Învățământul Profesional Tehnic prin sistem Dual și a contribui la creșterea atractivității pentru diverse ocupații care sunt solicitate pe piața muncii din Republica Moldova.

Jocul oferă situații pentru comunicare și colaborare, aplicarea diverselor strategii și luarea de decizii ce pot inuența câștigarea jocului.

Jucând jocul de societate „Descoperă Învățământul Dual”, tinerii vor:

 • căpăta cunoștințe privind Învățământul Dual, lumea meseriilor și piața muncii;
 • căpăta cunoștințe privind diferite meserii, studiile și competențele necesare acestora;
 • explora propriile reacții la stres și conict și își vor fortica propriile abilități de comunicare eficientă, încredere față de sine, concurență, luarea deciziilor și gândire strategică;
 • cunoaște propriile abilități, atuuri și alte capacități necesare de dezvoltat;
 • căpăta / primi doză de inspirație privind alegerea meseriei, utilitatea și importanța acesteia.

Как проходит процесс обучения и профессиональной подготовки в дуальном образовании?

Элементы дуального образования были введены в Республике Молдова с 2014 года. Будучи чем-то совершенно новым для нашей страны, дуальное образование вызывает интерес как у учащихся, так и у компаний, что легко объяснимо.

Как уже было сказано, ответственность за обучение столь ценных для национальной экономики специалистов делят между собой профтехучилища и экономические агенты, которые являются партнерами в процессе дуального обучения.

Также необходимо знать, что к учащимся, проходящим обучение по дуальной образовательной программе, относятся как к самым настоящим сотрудникам компании - в качестве подмастерья они получают практическое, структурированное обучение в компании, а теорию осваивают за партами образовательного учреждения.

Кроме того, во время обучения по дуальной системе учащийся получает «зарплату подмастерья», которую выплачивает экономический агент на основании ученического договора. Такие договоры, предусматривающие права и обязанности сторон, подписываются экономическим агентом с каждым учеником. Помимо зарплаты учащиеся также получают гарантированную государством стипендию, при этом на весь период обучения им предоставляется место в общежитии и питание.

Подведём итоги!

Какова роль образовательного учреждения

Предоставление преимущественно теоретических знаний

Обеспечение права на бесплатное образование, финансируемое из государственного бюджета

Обеспечение инфраструктуры, организация преподавателей, мастеров и т. д.

Какова роль экономического агента?

Обеспечение профессиональной подготовки в условиях реального производственного процесса, назначение мастеров-инструкторов на производстве, предоставление учащимся доступа к современному оборудованию и машинам на предприятии и т. д.

Постепенное наделение учащихся профессиональными задачами и обязанностями

Выплата учащимся зарплаты подмастерья и т. д.


Как можно стать учеником-подмастерьем в условиях дуального профессионально-технического образования?

Статус ученика-подмастерья предоставляется после успешного прохождения конкурса при поступлении. Профтехучилище набирает выбранных кандидатов и гарантирует им все права, следующие из статуса ученика-подмастерья, а экономический агент заключает с учеником-подмастерьем ученический договор, который является письменным документом, заключаемым на определённый срок между экономическим агентом и учеником-подмастерьем.

Каков статус ученика-подмастерья во время обучения?

В течение всего периода обучения ученик-подмастерье имеет статус сотрудника экономического агента и выполняет задачи, предусмотренные утвержденной учебной программой. Впервые термин «зарплата подмастерья» вводится в качестве вознаграждения или оплаты за работу, выполненную в период обучения, которое имеет денежное выражение и выплачивается ученику-подмастерью на основании ученического договора. После завершения дуальной образовательной программы экономический агент имеет право принять на работу выбранного им ученика-подмастерье, с которым заключается индивидуальный трудовой договор.

Какими преимуществами пользуются учащиеся в период учебы?

В период учебы ученик-подмастерье получает:

 • ежемесячную стипендию в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, которая выплачивается учреждением технического профессионального образования
 • обязательное медицинское страхование от учреждения технического профессионального образования
 • социальное страхование
 • зарплату подмастерья, которая выплачивается экономическим агентом (дополнительно к ежемесячной стипендии) и составляет не менее 2/3 от минимальной гарантированной заработной платы в реальном секторе экономики
 • место в общежитии учреждения технического профессионального образования
 • в зависимости от обстоятельств экономический агент может предоставить ученикам-подмастерьям бесплатный транспорт и питание

Каковы преимущества дуального образования?

При выборе профессии нужно задуматься о том, будет ли она востребована в будущем, будет ли соответствовать уровень дохода, который она будет приносить, приложенным усилиям, каковы перспективы карьерного роста и о многом другом. Дуальное образование призвано сделать так, чтобы ответы на все эти вопросы были исключительно положительными. Так, доказано, что дуальное профессиональное образование в значительной мере способствует росту занятости среди молодежи и является одной из основных причин низкого уровня безработицы среди молодежи в странах с развитыми традициями дуального образования.

Общие преимущества дуального образования:

 • возможность осуществления профессиональной подготовки учащихся в условиях реального производственного процесса;
 • облегчение перехода от школы к работе на предприятии, что обеспечивает более высокий уровень трудоустройства выпускников;
 • активное участие работодателей в процессе профессиональной подготовки, что гарантирует высокий уровень профессиональной квалификации, соответствующей потребностям рынка труда, и вместе с тем улучшение репутации и повышение привлекательности системы;
 • регулирование системы надежными механизмами обеспечения качества;
 • высокая ценность полученного квалификационного сертификата на рынке труда.
Camera de Comerț și Industrie a
         Republicii Moldova

Деятельность по поддержке и мониторингу дуального образования осуществляется Торгово-промышленной палатой Республики Молдова:

ТПП играет роль компетентного органа в процессе организации дуального технического профессионального образования, являясь контактным лицом для экономических агентов, а также для учеников и учебных заведений.

Какова роль?
по запросам экономических агентов организует на предприятиях учебные курсы по подготовке инструкторов для обучения на производстве;
по запросу Министерства образования, культуры и исследований или образовательного учреждения организует курсы непрерывной профессиональной подготовки преподавателей учреждений профессионального образования и производственных предприятий, участвующих в процессе профессиональной подготовки учащихся в рамках системыдуального образования;
визирует учебную программу по дуальной профессии/специализации;
формирует комиссию по установлению степени соответствия экономического агента для осуществления учебной деятельности в рамках системы дуального образования;
ведет реестр экономических агентов, участвующих в осуществлении программ профессиональной подготовки в рамках системы дуального образования;l
оказывает поддержку и помощь экономическим агентам, заинтересованным или участвующим в реализации учебных программ в рамках системы дуального образования..
Отдел дуального образования
Cristina Denita-Boțolin

e-mail: cristina.denita@chamber.md
Телефон.: (022) 24 42 83
План приема

Руководствуясь пожеланиями, высказанными экономическими агентами и выявленными ими потребностями в обучении, количество мест, предлагаемых в системе дуального профессионального образования в 2018 - 2019 учебном году, было увеличено до 1568 учащихся. См. Список профессионально-технических училищ (со специальностями) и компаний, предлагающих дуальное образование (см. список школ)

 • Кто поддерживает внедрение дуального технического образования в Молдове?

 • Министерство образования, культуры и исследований Республики Молдова
 • Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды РМ
 • Министерство экономики и инфраструктуры РМ
 • Торгово-промышленная палата Республики Молдова
 • Проект «Структурная реформа в техническом профессиональном образовании в Республике Молдова», финансируемый Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) и Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству (SDC) и реализуемый Агентством международного сотрудничества Германии (GIZ)
 • Deutsche Botschaft Chisinau (Посольство Германии в Кишинэу)

Почему дуальное образование предпочитают в Германии, одной из наиболее экономически развитых стран мира?

Актуальность и успешность дуальной системы образования в Германии объясняется устойчивым экономическим развитием страны, которое постоянно требует квалифицированной рабочей силы и хороших специалистов в самых разных областях. Статистические данные дают нам четкое представление о том, какую роль играет дуальная система образования в Германии.


Учащиеся:

 • примерно 1,4 млн. учащихся смогли освоить более 300 востребованных на рынке труда профессий;
 • более 50% немцев успешно прошли обучение по программе дуального образования;
 • высокий уровень занятости: 95% выпускников системы дуального образования успешно трудоустроены, а для людей, не имеющих профессионального или академического образования, этот показатель составляет 80%;

Работодатели:

 • 450 000 из 2,1 млн. компаний заняты в системе дуального обучения (что составляет более 20% от общего числа компаний в стране);
 • ежегодно профессиональную подготовку проходят около 500 000 человек.

Влияние на экономику:

 • 1.600 государственных профессиональных школ участвуют в системе дуального обучения, что оказывает существенное влияние на экономику и общество в целом;
 • малые и средние предприятия становятся более конкурентоспособными на мировом рынке;
 • уровень безработицы среди молодежи в Германии снижается и на сегодняшний день составляет около 7% (это самый низкий показатель уровня безработицы среди молодежи в ЕС, где среднее значение данного показателя составляет примерно 20%).


Проект внедряется при поддержке:


GPT