Învățământul profesional tehnic în sistem dual din Republica Moldova
Dacă ești absolvent al gimnaziului, este firesc că te gândești ce cale să urmezi în viață. Îți propui, întâi de toate, să devii un bun specialist, să ai o profesie interesantă și bine plătită. Este și visul părinților, care doresc să te afirmi în viață, să ai o carieră de succes și o familie fericită și asigurată. Unii dintre voi vor alege să facă liceul, apoi universitatea, acesta însă nu este singurul drum spre a atinge toate aceste scopuri.
Există o alternativă - Învățământul profesional tehnic dual. Noi te motivăm să descoperi o altă cale spre succes!.

Calendarul admiterii


 

I. Pentru programele de formare profesională tehnică secundară

Iulie - August Septembrie
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7
P1 R1 P2 R2 RI PS RF

II. Pentru programele de formare profesională tehnică postsecundară și postsecundară nonterțiară

Iulie - August Septembrie
S1 S2 S3 S4 S5 S6
P1 R1 P2 R2 RI PS RF
 • S1-S7 – numărul săptămânilor din cadrul concursului de admitere;
 • P1 – depunerea dosarelor în turul 1 (începe în a treia zi de luni din luna Iulie);
 • R1 – afișarea rezultatelor admiterii după turul 1 (maxim 3 zile de la finalizarea perioadei de depunere a dosarelor); P2 – depunerea dosarelor în turul 2;
 • R2 - afișarea rezultatelor admiterii după turul 2 (maxim 3 zile de la finalizarea perioadei de depunere a dosarelor); RI – raportul intermediar se prezintă (în termen de 5 zile de la finalizarea turului II de admitere) de către Comisia de admitere MEC, după care comisia își încheie activitatea;
 • PS - admiterea candidaților la locurile rămase neacoperite în cadrul concursului de admitere, se realizează în baza cererii depuse, care se înregistrează în registrul pentru evidența corespondenței al instituției de învățământ (se încheie la data de 10 septembrie); RF – raportul final (se prezintă până la data de 15 septembrie).

Concursul de admitere este organizat de către instituțiile de învățământ profesional tehnic (Centre de excelență, colegii, școli profesionale) la programe autorizate provizoriu/acreditare în limitele planului de înmatriculare aprobat de Minister.


Dosarul candidatului va cuprinde:

 • fișa de înscriere la concursul de admitere
 • copia actului de identitate (orice act de identitate ce conține IDNP, inclusiv buletinul de identitate provizoriu)
 • actul de studii cu anexa respectivă în original
  În cazul în care dosarul se depune electronic, actul de studii se va încărca în format pdf/ png/ jpg, iar în original se va prezenta obligatoriu după anunțarea rezultatelor concursului de admitere în termenul stabilit
 • fotografii color 3x4 cm
  În cazul în care dosarul se depune electronic, candidatul va încărca o fotografie în format pdf/ png/ jpg, iar după anunțarea rezultatelor acestea se vor prezenta instituției de învățământ în modul stabilit
 • dovada achitării taxei de înscriere

Vezi lista școlilor profesionale și companiilor care oferă programe de învățământ dual
Nord
Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul r-nul Donduşeni, s. Ţaul
Tel: +(373 251) 61-3-84,
+(373 251) 61-3-44
WEB: colegiiagricole.md
E-mail: cehta.taul@gmail.com
Cultivator legume și fructe 2 ani
 • G.Ț. Cherdevara Dorin
 • G.Ț. Petru Fortuna
 • G.Ț. Victoria Secrieru
 • S.R.L. Fagro Farm
Școala Profesională Alexăndreni r-nul Sîngerei,
com. Alexăndreni,
str. Independenţei, 4
Tel: +(373 262) 60-558,
+(373 262) 60-515
+(373 262) 61-0066
WEB: https://scoala-profesionala-com-alexan.webnode.ro/
Email: spalexandreni@gmail.com
Operator la fabricarea zahărului 1 an
 • Î.C.S. Moldova-Zahăr S.R.L.
Școala Profesională nr.5, mun. Bălți mun. Bălţi,
str. I. Franco, 15
Tel: +(373 231) 72-334,
+(373 231) 73-199
WEB: www.sp5.md
Email: spp5@mail.ru
Electromontor utilaje de dispecerat și teleautomatică 1 an
 • Î.C.S. "DRA Draexlmaier Automotive" S.R.L.
Operator la mașini-unelte semiautomate și automate 1 an
Operator în depozitele mecanizate și automatizate 1 an
Școala Profesională nr.3, mun. Bălți mun. Bălţi,
str. Victoriei, 62 A
Tel: +(373 231) 30-366,
+(373 231) 30-364
WEB: www.sp3balti.blogspot.com
Email: sp3_balti@mail.md
Cusătoreasă (industria confecţiilor) 1 an
 • Infinitextil S.R.L.
Centru
Școala Profesională , or. Rezina or. Rezina,
str. Matrosov, 6
Tel: +(373 254) 24-362,
+(373 254) 23-640
Email: scoalaprofesionala.rezina@inbox.ru
Cusătoreasă (industria confecţiilor) 1 an
 • Î.M. Mobile S.R.L. / Georgette
Școala Profesională, or. Orhei or. Orhei,
str. 31 August, 80
Tel: +(373 235) 22-200,
+(373 235) 20-656
Email: sp_orhei@mail.md
Electromontor utilaje de dispecerat și teleautomatică 1 an
 • S.E. Bordnetze S.R.L.
Strungar multiprofil 2 ani
 • Aspa S.A.
 • Autehreparatie S.R.L.
 • Arttehmet S.R.L.
 • Moisei Î.I
 • Adriusand S.R.L.
 • ORDONATCOM S.R.L.
Școala Profesională, or. Nisporeni or. Nisporeni,
str. Suveranităţii, 12
Tel: +(373 264) 22-297,
+(373 264) 23-556
Email: sp_nisporeni@mail.ru
Cizmar-confecţioner încălţăminte la comandă 1 an
 • Î.C.S. Nires Internațional S.R.L.
Cusătoreasă (industria confecţiilor) 1 an
 • Codreanca S.A.
Chișinău
Școala Profesională nr.2, mun. Chișinău mun. Chişinău,
str. Ion Creangă, 59
Tel: +(373 22) 74-29-03,
+(373 22) 74-14-08
Fax +(373 22) 74-83-08
WEB: www.sp2chisinau.md
Email: sp2chisinau@gmail.com
Cofetar 1 an
 • S.C. Panilino S.R.L.
Școala Profesională nr.9, mun. Chișinău mun. Chişinău,
str. I. Pelivan, 30
Tel: +(373 22) 75-05-18,
+(373 22) 75-09-29
Email: sp9@inbox.ru
Electromontor la repararea şi întreţinerea utilajelor electrice 1 an
 • Gas Natural Fenosa S.A.
Școala Profesională nr.10, mun. Chișinău mun. Chişinău,
str. Otovască, 27
Tel: +(373 22) 47-70-46,
+(373 22) 47-51-67
WEB: www.sp10.md
Email: sp10.chisinau@gmail.com
Operator la mașini-unelte semiautomate și automate 1 an
 • OILTECH S.R.L.
722354 Strungar multiprofil 2 ani
 • TOPAZ S.A.
 • CRIS S.R.L.
Centrul de Excelență în Industria Ușoară mun. Chişinău,
str. G. Coşbuc, 5 (filiala 1) 
mun. Chişinău,
str. N. Costin, 55  (filiala 2)
Tel: 022-22-33-15;
022-22-54-68;
022-74-29-49;
Telefon/ fax: 022-22-14-87;
022-74-94-20
WEB: www.ceiu.md
E-mail: centruexcelentaiu@yahoo.com
Facebook: https://www.facebook.com/pg/ceiuchisinau/photos/?ref=page_internal
Cusătoreasă (industria confecţiilor) 1 an
 • S.A. Artizana
Sud
Școala Profesională din Căușeni or. Căuşeni,
str. Unirii, 30
Tel: +(373 243) 25-905
WEB: www.spcauseni.md
Email: spcauseni08@rambler.ru spcauseni@mail.ru
Confecționer cablaje auto 1 an
 • Coroplast HARNESS TECHNOLOGY S.R.L.
Școala Profesională nr.1, or. Cahul or. Cahul,
str. Şolohov, 40
Tel: +(373 299) 21-603,
+(373 299) 20-969,
+(373 299) 40-269,
WEB: www.sp1cahul.com
Email: sp1_cahul@mail.ru
Controlor produse alimentare 1 an
 • S.A. Bere Unitanc
 • S.A. Cahul Pan
 • S.A. Fabrica de Brânzeturi Cahul
Școala Profesională nr.2, Cahul or. Cahul,
str. Ştefan cel Mare, 125
Tel: +(373 299) 34-903,
+(373 299) 34-808
WEB: www.sp2cahul.md
Email: sp2.cahul@gmail.com
Lăcătuş-instalator tehnică sanitară 2 ani
 • Î.M. Apă-Canal Cahul
 • S.A. Apă-Canal Leova
 • Î.M. Apă-Canal Cantemir
 • Gebhardt Construct S.R.L.
Școala Profesională din Hîncești or. Hînceşti,
str. Chişinău, 17
Tel: +(373 269) 22-140,
+(373 269) 22-167
WEB: www.sphincesti.md
Email: hincesti.sp@gmail.com
Cusătoreasă (industria confecţiilor) 1 an
 • S.R.L. Starline Textile
Găgăuzia
Școala Profesională, or. Ceadîr Lunga or. Ceadîr-Lunga,
U.T.A. Găgăuzia,
str. Lenin, 3
Tel: +(373 291) 23-141,
+(373 291) 23-147
Email: profteh@mtc-cg.md
Lăcătuș la lucrările de asamblare mecanică 2 ani
 • "Centrul Tehnic Ceadir Lunga"
 • Batstractor S.R.L.

Ce reprezintă învățământul profesional tehnic dual?

 

Învățământul profesional tehnic dual este ”școala fără șomeri” și reprezintă o formă alternativă a învățământului profesional tehnic clasic. Înalt apreciat în țări europene precum Germania, Elveția sau Austria, învățământul dual este centrat atât pe necesitățile elevilor, cât și a angajatorilor. Acesta își propune să ofere șanse egale tuturor tinerilor de a îmbrățișa o profesie care să le aducă beneficii și satisfacție pe termen lung, indiferent de proveniența socială, iar angajatorilor le oferă acces la forță de muncă bine calificată, conform cerințelor.

Responsabilitățile de instruire și formare sunt partajate între cei doi parteneri duali – companie (locul de muncă și instruire practică) și școala profesională. Doar aprox. 30% din durata normativă a programului de instruire se desfășoară în instituția de învățământ, iar celelalte, aprox. 70%, în cadrul agentului economic, astfel accentul fiind pus pe instruirea practică, în condiții similare celor reale de muncă.

La absolvirea studiilor profesionale duale tinerii specialiști au locul de muncă aproape ”în buzunar”!

Tot ce trebuie să reușească pe parcursul studiilor este să demonstreze în fața companiei angajament și dibăcie în meseria sau specialitatea învățată. Practic, un elev care joi susține examenul de calificare, poate fi de luni un proaspăt angajat, cu un salariu bun, cu șanse de a avansa în carieră și cu siguranța zilei de mâine.

Învățământul profesional tehnic dual în Republica Moldova este reglementat prin Legea Învățământului Dual, nr. 110 din Aprilie 2022 și Hotărârea de Guvern nr. 97 din 2023 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 110/2022 cu privire la învățământul dual.

 

Jocul de societate „Descoperă Învățământul Dual” este destinat elevilor/tinerilor cu vârsta de 12-18 ani, profesorilor și formatorilor cu scopul de a promova Învățământul Profesional Tehnic prin sistem Dual și a contribui la creșterea atractivității pentru diverse ocupații care sunt solicitate pe piața muncii din Republica Moldova.

Jocul oferă situații pentru comunicare și colaborare, aplicarea diverselor strategii și luarea de decizii ce pot influența câștigarea jocului.

Jucând jocul de societate „Descoperă Învățământul Dual”, tinerii vor:

 • căpăta cunoștințe privind Învățământul Dual, lumea meseriilor și piața muncii;
 • căpăta cunoștințe privind diferite meserii, studiile și competențele necesare acestora;
 • explora propriile reacții la stres și conflict și își vor fortifica propriile abilități de comunicare eficientă, încredere față de sine, concurență, luarea deciziilor și gândire strategică;
 • cunoaște propriile abilități, atuuri și alte capacități necesare de dezvoltat;
 • căpăta / primi doză de inspirație privind alegerea meseriei, utilitatea și importanța acesteia.

Cum decurge procesul de instruire și formare profesională în învățământul dual?

Elemente ale învățământului dual au fost pilotate în Republica Moldova începând cu anul 2014. Fiind ceva absolut nou pentru țara noastră, învățământul dual trezește interesul elevilor, dar și a companiilor, lucru lesne de înțeles.

Precum spuneam ceva mai sus, responsabilitățile de instruire a specialiștilor, atât de valoroși pentru economia națională, sunt distribuite între instituțiile de învățământ profesional tehnic și agenții economici (unități în învățământ dual), aceștia fiind parteneri în procesul de instruire duală.

 

De asemenea, este necesar să cunoști că, devenind elev în cadrul unui program de învățământ dual, vei fi tratat ca un adevărat angajat al companiei – în calitate de elev în învățământ dual vei obține o instruire practică, structurată la companie, iar teoria o vei asimila la instituția de învățământ.

Mai mult, pe parcursul perioadei studiilor duale vei beneficia de remunerație de formare profesională, plătită de către unitatea în învățământ dual în baza Contractului de formare profesională. Astfel de Contracte formare profesională sunt semnate de către unitatea în învățământ dual cu fiecare elev în parte, în acest mod specificându-se responsabilitățile și drepturile fiecărei părți. Suplimentar remunerației de formare profesională, fiind elev al instituției de învățământ, vei primi și bursa asigurată de stat, dar și cazare, și masă - pe toată durata studiilor.

Să totalizăm!

Ce rol are instituția de învățământ?
 

Asigură preponderent instruirea în sălile de clasă

Asigură instruirea gratuită, finanțată din bugetul de stat

Asigură infrastructura, cadrele didactice și maiștrii necesari etc.

Ce rol are agentul economic (unitatea în învățământ dual)?
 

Asigură formarea profesională în condiții reale de muncă, nominalizează maiștri-instructori ai unității în învățământ dual, elevilor fiindu-le oferit acces la echipamentele și utilajele moderne din cadrul întreprinderii etc.

Treptat, elevii preiau sarcini și responsabilități la locul de muncă

Compania îi plătește elevului remunerație de formare profesională


Cum devii elev în învățământ dual în cadrul programelor de formare profesională tehnică prin învățământ dual?

Calitatea de elev-ucenic se dobândește odată cu promovarea concursului de admitere la învățământul dual. Instituția de învățământ profesional tehnic înmatriculează candidații selectați și le asigură toate drepturile derivate din statutul de elev în învățământ dual, iar unitatea în învățământ dual (agentul economic) încheie cu elevul în învățământ dual Contractul de formare profesională, care este un act juridic încheiat în formă scrisă, pe durată determinată, între unitatea în învățământ dual și elev.

Ce statut are elevul în învățământ dual pe perioada instruirii?

Pe perioada instruirii, elevul în învățământ dual are statut de elev, îndeplinind sarcini în conformitate cu curricula aprobată. Pentru prima dată, termenul de remunerație de formare profesională este introdus ca o recompensă sau câștig pentru munca efectuată pe parcursul instruirii, evaluat în bani, achitat elevului în învățământ dual de către agentul economic în temeiul contractului de formare profesională. După încetarea programului de studii în învățământul dual, agentul economic este în drept să angajeze, în baza unui contract individual de muncă, elevul selectat.

Ce beneficii are elevul în învățământ dual pe perioada studiilor?

În perioada studiilor, elevul-ucenic beneficiază de:

 • Bursă lunară, conform prevederilor legislative și normative în vigoare, achitată de instituția de învățământ profesional tehnic
 • Asigurare obligatorie medicală din contul instituției de învățământ profesional tehnic
 • Asigurare socială
 • Remunerație de formare profesională achitată de agentul economic (suplimentar la bursa lunară), care constituie cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real al economiei
 • Cazare în căminul instituției de învățământ profesional tehnic
 • După caz, agentul economic poate asigura, cu titlu gratuit, elevilor din învățământ dual transport și masă

Care sunt avantajele învățământului dual?

Atunci când îți alegi o profesie, te gândești dacă aceasta va fi solicitată odată cu trecerea anilor, dacă remunerarea muncii tale va fi pe măsura efortului depus, care sunt perspectivele de avansare, precum și multe alte aspecte. Învățământul dual este în măsură să răspundă pozitiv acestor întrebări. Astfel, s-a demonstrat că învățământul profesional dual are un impact semnificativ asupra promovării ocupării forței de muncă în rândul tinerilor și reprezintă unul dintre motivele principale pentru un nivel scăzut al șomajului în rândul tinerilor din țările cu tradiție duală.

Avantajele generale ale învățământului dual:

 • Elevii beneficiază de formare profesională în condiții reale de muncă
 • Facilitează trecerea de la mediul școlar la cel specific muncii în întreprindere, conducând astfel la un nivel înalt de angajabilitate a absolvenților
 • Puternica implicare a angajatorilor garantează caracterul actual al calificărilor, alinierea la necesitățile pieței muncii, crescând totodată notorietatea și atractivitatea sistemului
 • Sistemul este reglat de mecanisme solide de asigurare a calității
 • Certificatul de calificare obținut în final are o valoare ridicată pe piața muncii
Camera de Comerț și Industrie a
         Republicii Moldova

Activitatea de suport și monitorizare a învățământului dual este realizată de către Camera de Comerț și Industrie a
Republicii Moldova

Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI RM) deține rolul organului competent în procesul de organizare a învățământului profesional tehnic dual, fiind punctul de contact atât pentru agenții economici, cât și pentru elevii în învățământ dual, și instituțiile de învățământ profesional tehnic.

Vezi care este rolul CCI RM?
Organizează, la solicitarea unităților în învățământ dual, cursuri de formare continuă a maiștrilor-instructori î ai unității în învățământ dual
Organizează, la solicitarea Ministerul Educației și Cercetării sau a instituției de învățământ, cursuri de formare continuă a maiștrilor-instructori din instituțiile de învățământ profesional tehnic , antrenați în procesul de instruire a elevilor în învățământul dual
Avizează curriculumul la meseria/profesia/specialitatea pentru învățământul dual
Instituie Comisia pentru constatarea gradului de conformitate a agentului economic necesar pentru desfășurarea activității de formare profesională în învățământul dual
Ține evidența unităților în învățământ dual care participă la realizarea programelor de formare profesională tehnică prin învățământ dual
Acordă suport și asistență unităților în învățământ dual interesați sau implicați în realizarea programelor de formare profesională prin învățământ dual.
Contacte:
Secția Învățământ Dual
Persoana de contact:
Elena Movileanu
Email: dual@chamber.md
Tel.: (022) 24 42 83
Planul de admitere

În baza intențiilor exprimare de către agenții economici și a necesităților de instruire identificate de aceștia, numărul de locuri oferite în sistemul de învățământ profesional dual pentru anul de studii 2022 - 2023 a fost majorat până la 1147 de elevi. Vezi lista școlilor profesionale și a companiilor partenere care oferă programe de învățământ dual.

 • Cine susține implementarea învățământului profesional tehnic dual în Moldova?

 • Ministerul Educației și Cercetării al RM
 • Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al RM
 • Ministerul Economie al RM
 • Ministerul Sănătății al RM
 • Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al RM
 • Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova
 • Proiectul „Promovarea Învățământului Profesional Tehnic pentru o Economie Verde”, finanțat de Ministerul Federal German pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (BMZ) și de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC), implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ)
 • Deutsche Botschaft Chisinau (Ambasada Germaniei la Chișinău)

De ce învățământul dual este preferat de către Germania, una din cele mai mari economii ale lumii?

Relevanța și succesul sistemului de învățământ dual în Germania sunt explicate prin dezvoltarea economică robustă a țării, care în permanență necesită forță de muncă calificată și buni specialiști în cele mai variate domenii. Datele statistice ne oferă o imagine clară despre sistemul dual din Germania.

 

Elevi:

 • Aproximativ 1.4 mln. elevi instruiți în peste 300 de meserii recunoscute
 • Peste 50% dintre germani au finalizat cu succes un program de cooperare duală
 • Rata înaltă de angajare în câmpul muncii: 95 % dintre absolvenții sistemului de învățământ dual sunt angajați cu succes în câmpul muncii, în timp ce pentru persoanele din afara învățământului profesional sau academic acest indice este de doar 80 %
 

Angajatori:

 • 450.000 din 2,1 mln. de companii asigură instruire duală (peste 20 %)
 • Circa 500.000 elevi noi sunt instruiți în fiecare an
 

Impact asupra economiei:

 • 1.600 de școli profesionale de stat asigură formare duală, oferind o contribuție importantă pentru economie și societate
 • ÎMM-urile (întreprinderile mici și mijlocii) au competitivitate sporită pe piața internațională
 • Se atestă un nivel mai mic al șomajului în rândurile tinerilor în Germania (aprox. 7.0%), fiind cea mai scăzută rată a șomajului în rândul tinerilor din UE (valoarea medie în UE este de aprox. 20.0%)


Proiect implementat cu suportul


GPT